آرشیو مطالب : لیزر


کوچکترین توپ بازی جهان با کمک یک اتم ابداع شد!

کوچکترین توپ بازی جهان با کمک یک اتم ابداع شد!
در گفت وگو با آزینیك تشریح شد

وضعیت شیوع یک سرطان زنانه در ایران

وضعیت شیوع یک سرطان زنانه در ایران

ابداع تکنولوژی جدید برای شناسایی ریزترین ترک ها در بتن

ابداع تکنولوژی جدید برای شناسایی ریزترین ترک ها در بتن

خرید انواع پلکسی گلاس

خرید انواع پلکسی گلاس
در اسكاتلند و برای اولین بار؛

هوش مصنوعی به جراحی قلب کمک می نماید

هوش مصنوعی به جراحی قلب کمک می نماید

ارتش انگلیس به دنبال ساخت سلاح لیزری برای نیروی دریایی

ارتش انگلیس به دنبال ساخت سلاح لیزری برای نیروی دریایی

تولید كامپیوتر كوانتومی با پردازنده 100 كیوبیتی و اتم های صفر مطلق

تولید كامپیوتر كوانتومی با پردازنده 100 كیوبیتی و اتم های صفر مطلق

ربات كشاورز با لیزر علفهای هرز را جدا می كند

ربات كشاورز با لیزر علفهای هرز را جدا می كند

چین هزار ماهواره به مدار زمین می فرستد

چین هزار ماهواره به مدار زمین می فرستد
با استفاده از نور ؛

پژوهشگر ایرانی پرواز هواپیماها در لبه جو زمین را ممكن كرد

پژوهشگر ایرانی پرواز هواپیماها در لبه جو زمین را ممكن كرد

ناسا برای پرواز زنبورهای فضایی آماده می شود

ناسا برای پرواز زنبورهای فضایی آماده می شود

امید برای توسعه درمان آلزایمر با اشعه لیزر

امید برای توسعه درمان آلزایمر با اشعه لیزر

همكاری محقق ایرانی برای حذف محدودیت 60 ساله در حوزه لیزر

همكاری محقق ایرانی برای حذف محدودیت 60 ساله در حوزه لیزر
برای اولین بار اتفاق افتاد؛

تهیه اثرانگشت غیرقابل جعل با اسكن سیاهرگ ها

تهیه اثرانگشت غیرقابل جعل با اسكن سیاهرگ ها

چرخش سیارات الماسی در كیهان

چرخش سیارات الماسی در كیهان

ماسك های N۹۵ بدون سوپاپ بیشترین تأثیر را در جلوگیری از كرونا دارد

ماسك های N۹۵ بدون سوپاپ بیشترین تأثیر را در جلوگیری از كرونا دارد

شناسایی زباله های فضایی در روز با فناوری لیزری

شناسایی زباله های فضایی در روز با فناوری لیزری
آزینیک