مطالب آزینیك

در پردیس میكروالكترونیك و فوتونیك ایران چه می گذرد؛

ساخت IC و چیپ های کوچک مقیاس توسط متخصصان ایرانی

ساخت IC و چیپ های کوچک مقیاس توسط متخصصان ایرانی

از برگزاری انتخابات در امنیت کامل سایبری تا وضعیت نرمال در ارتباطات بین الملل

از برگزاری انتخابات در امنیت کامل سایبری تا وضعیت نرمال در ارتباطات بین الملل
مركز افتا اعلام كرد

فرصت سه ماهه به عرضه کنندگان سامانه ها، محصولات و سکوهای افتایی خارجی

فرصت سه ماهه به عرضه کنندگان سامانه ها، محصولات و سکوهای افتایی خارجی
معاون برنامه ملی میكروالكترونیك خبر داد؛

فروش تجهیزات ایرانی میکروالکترونیک به ناسا و ام ای تی

فروش تجهیزات ایرانی میکروالکترونیک به ناسا و ام ای تی
در ستاد راهبری نقشه علمی؛

پیش نویس مصوبه تقسیم کار ملی زیست فناوری نهایی شد

پیش نویس مصوبه تقسیم کار ملی زیست فناوری نهایی شد
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان سلامت:

حمایت معاونت علمی از تجاری سازی پروژه های فناورانه کریسپر

حمایت معاونت علمی از تجاری سازی پروژه های فناورانه کریسپر
برای ارائه آخرین دستاوردها؛

راه اندازی کنفرانس جهانی هوش مصنوعی چین

راه اندازی کنفرانس جهانی هوش مصنوعی چین

برنامه های رئیس جمهور منتخب برای اقتصاد کشور و معیشت مردم

برنامه های رئیس جمهور منتخب برای اقتصاد کشور و معیشت مردم
راسكاموس اعلام كرد؛

راه آمریکا و روسیه در فضا جدا شد

راه آمریکا و روسیه در فضا جدا شد

رقیب اینستاگرامی ایکس ۱۷۵ میلیون نفری شد

رقیب اینستاگرامی ایکس ۱۷۵ میلیون نفری شد
آزینیک