آرشیو مطالب : صفحه ی ۲


مدرسه پیشرفت ستاد اجرایی امام (ره) به صورت رسمی فعالیت خویش را شروع کرد

مدرسه پیشرفت ستاد اجرایی امام (ره) به صورت رسمی فعالیت خویش را شروع کرد

بنیاد ملی نخبگان از رساله ها و رساله های دانشجویان حمایت می کند

بنیاد ملی نخبگان از رساله ها و رساله های دانشجویان حمایت می کند
ارز 724

مشاوره خرید و فروش ریگ ماینینگ

مشاوره خرید و فروش ریگ ماینینگ

عرضه طرح هایی برای تبدیل زباله های فضایی به سوخت موشک

عرضه طرح هایی برای تبدیل زباله های فضایی به سوخت موشک
در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم؛

رییسی بر ارزان و بومی سازی صنعت فضایی کشور تصریح کرد

رییسی بر ارزان و بومی سازی صنعت فضایی کشور تصریح کرد
مشاور معاون علمی در حوزه علوم شناختی؛

ضرورت پشتیبانی از پروژه های علوم شناختی برای تولید محصولات ملموس

ضرورت پشتیبانی از پروژه های علوم شناختی برای تولید محصولات ملموس
در گزارش آزینیك اعلام شد؛

سهم ناچیز پژوهشگران در رفع آلودگی هوا

سهم ناچیز پژوهشگران در رفع آلودگی هوا

دانش بنیانهای نوع یک بیشترین سهم زیست بوم نوآوری را دارند

دانش بنیانهای نوع یک بیشترین سهم زیست بوم نوآوری را دارند

بهترین سایت مشاوره حقوقی با وکیل

بهترین سایت مشاوره حقوقی با وکیل
به همت یك شركت دانش بنیان؛

هولوگرام های ضدسرقت و شفاف برای اسناد امنیتی تولید شد

هولوگرام های ضدسرقت و شفاف برای اسناد امنیتی تولید شد
آزینیک