مطالب آزینیك


روسیه ربات آنتی پهپاد ساخت

روسیه ربات آنتی پهپاد ساخت
دبیر ستاد توسعه فناوری های پزشكی بازساختی مطرح كرد؛

حل مشکل کمبود اعضای اهدایی با فناوری های پزشکی بازساختی

حل مشکل کمبود اعضای اهدایی با فناوری های پزشکی بازساختی

چند ترفند برای پیدا کردن گوشی سرقتی

چند ترفند برای پیدا کردن گوشی سرقتی

پشتیبانی از ۱۰ طرح تحقیقاتی و فناورانه شناختی

پشتیبانی از ۱۰ طرح تحقیقاتی و فناورانه شناختی

رونمایی از کپی چینی اینستاگرام

رونمایی از کپی چینی اینستاگرام
به همت دانش بنیان ها انجام می شود؛

نقشه برداری دقیق تر و ارزان تر با گیرنده های ماهواره ای ایرانی

نقشه برداری دقیق تر و ارزان تر با گیرنده های ماهواره ای ایرانی
دبیر ستاد توسعه فناوری های فرهنگی و نرم خبر داد؛

تعامل با کشورهای عضو بریکس در حوزه صنایع خلاق

تعامل با کشورهای عضو بریکس در حوزه صنایع خلاق
دستاورد دانش بنیان ها؛

یونیت قابل حمل دندانپزشکی تولید شد

یونیت قابل حمل دندانپزشکی تولید شد
مدیرعامل بنیاد كرامت رضوی عنوان كرد؛

آبادیران پل پیوند نهادهای محرومیت زدا با دانش بنیان ها

آبادیران پل پیوند نهادهای محرومیت زدا با دانش بنیان ها
به كمك فناوری نانو؛

میکروربات جلبکی سرعت بهبود سرطان ریه را بیشتر می کند

میکروربات جلبکی سرعت بهبود سرطان ریه را بیشتر می کند
آزینیک