دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

مراقب فروش فضای دوم ایران در متاورس باشیم

مراقب فروش فضای دوم ایران در متاورس باشیم

به گزارش آزینیک دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با تکیه بر درک هرچه بیشتر دولت از ابعاد مختلف روند جدید فضای مجازی بر بستر متاورس اظهار داشت: پیش بینی ها حکایت از این می کند که ارزش کسب و کارهای متاورس تا سال ۱۴۰۴ به هزار میلیارد دلار می رسد؛ بدین سبب باید مراقب فروش فضای دوم ایران در متاورس باشیم.


به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، سعیدرضا عاملی در هجدهمین همایش بین المللی روابط عمومی ایران با عنوان «روابط عمومی آرمانی- واقعی، ذهنی-عینی و حسی-فراحسی متاورس: کارکردها و کاربردهای فرامکانی» با اشاره به اینکه ابزارهای متاورس شامل «واقعیت مجازی»؛ «واقعیت افزوده»، «واقعیت ترکیبی»، «واقعیت گسترده (صنعت امحا فاصله بین حقیقت و مجاز)»، «صنعت شبیه سازی»، «آواتارها»، «بلاک چین» و «اینترنت همه پدیده ها» است، اضافه کرد: هنگامی که ساختار ابزارهای متاورس را بررسی می نماییم، متوجه می شویم فناوری متاورس یک اکوسیستم (زیست بوم) دارد.
وی اظهار نمود: متاورس یک حوزه بین رشته ای است و موضوعات مختلفی به این حوزه مرتبط هستند و این حوزه ها در دو جنبه کلیدی اکوسیستم و فناوری قابل بررسی است، بنابراین فناوری های کلیدی، از اینترنت حقیقت گسترده آغاز می شود و به متاورس می رسد و از اکوسیستم متاورس پشتیبانی می کند.
عاملی ضمن تاکید بر شناخت و درک هرچه بیشتر ابعاد مختلف روند جدید فضای مجازی بر بستر متاورس توسط جمهوری اسلامی برای ظرفیت سازی های مهم سخت افزاری و نرم افزاری خاطرنشان کرد: پیشبینی ها حکایت از این می کند که تا سال ۱۴۰۴ کسب و کارها متاورس به ۸۰۰ تا هزار میلیارد دلار رسیده و فراجهان صنعتی تشکیل خواهد شد که یک غلبه تصویری و زندگی سه بعدی و دارایی های مجازی احراز شده را به صورت انفجاری افزایش خواهد داد.
وی در مورد اینکه، منطقی که فلسفه وجود و چگونگی متاورس را منعکس می کند چیست، اظهار داشت: منطق متاورس در چهار عنوان «محسوس سازی جهان مجازی یا به تعبیری فیزیکی سازی جهان مجازی»؛ «تبدیل ذهنیت به عینیت، خیال و آرمان به حقیقت و حس به فراحس (برآوردها)»؛ «تأمین و تضمین دارائی های فردی، نهادی، ملی، منطقه ای و جهانی (ایجاد نظام ارزشی جدید)» و «متراکم سازی داشته های شخصی و تعلقات نهادی» تعریف می شود.
عاملی توضیح داد: سومین منطق متاورس تأمین و تضمین دارائی های فردی، نهادی، ملی، منطقه ای و جهانی (ایجاد نظام ارزشی جدید) است، بدان مفهوم که اگر دولت و حکمرانی توجهی به دارایی های متاورسی نداشته باشد ایران مجازی در متاورس فروخته خواهد شد. باید در متاورس، مالکیت دارائی های ایران احراز شود و این دارائی متعلق به نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران است که تأمین استقلال در این عرصه هم بسیار مهم می باشد. شرکت ها، وزارت خانه ها باید متاورس خویش را تولید کنند، چونکه اگر این اتفاق رخ ندهد، شخصی پیدا خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای تعریف منطق اول یا همان محسوس سازی جهان مجازی یا به تعبیری فیزیکی سازی جهان مجازی باید عنوان نمود که ما امروز در فضای مجازی حسی پیدا می نماییم که بیشتر این حس از محیط مجازی تعامل با دیگران شکل گرفته ولی این حسی که متاورس به انسان می دهد اساسا تجربه متفاوتی خواهد بود. البته باید تصریح کرد این جهان سه بعدی تنها از راه عینک های حقیقت مجازی نمی تواند توسعه پیدا کند. این که حقیقت مجازی به حقیقت عینی افزوده می شود (واقعیت افزوده) نکته قابل لمس منطق متاورس است. بر این اساس جهان دوم در جهان اول ادغام می شود و فضایی بوجود می آورد که فیزیکی سازی فضای مجازی در آن رخ می دهد.
به گفته عاملی، در منطق دوم متاورس که همان تبدیل ذهنیت به عینیت، خیال و آرمان به حقیقت و حس به فراحس (برآوردها) است. اینکه فراحس چیست، میتوان عنوان نمود که الهام از خودآگاه انسان شکل می گیرد یک فراحس است و این فراحس در این جهان بنیان مهمی دارد.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه، نگرانی بزرگ که در متاورس وجود دارد این است که ذهن و خیال ما را ضعیف می کند، اضافه کرد: ما در گذشته خیال داشتیم و الان چون این خیال تبدیل به یک عینیت بیرونی می شود، آن نوآوری قدیم خویش را ضعیف می کند. وقتی دائماً در عینیت زندگی می نماییم خیال ما ضعیف خواهد شد و انسان اساساً به ذهنیت نیاز دارد تا بتواند از حقیقت های زمان، بیرون برود و یک نوع جهان جبران است که می تواند حل کننده چالش ها هم باشد.
عاملی تصریح کرد: ۱۹ سال پیش بحث دو فضایی شدن را مطرح کردیم که به موازات جهان اول یک جهان دوم درحال ساخت است که باید به آن توجه کرد. قاعده گذاری و مقررات گذاری برای متاورس یک لزوم جهانی است تصرف کردن در دارایی ها مجازی ملت ها خود نوعی اعلام جنگ است؛ ازاین رو یک دارایی با منطق بلاک چین، رمز ارز و الگوریتم ایجاد می شود. در منطق بلاک چین جعل امکان پذیر نیست وقتی با این منطق یک دارایی را رمزگذاری می کنید، امکان مشاهده همگانی دارد و کسی نمی تواند از آن بیرون برود و یک دارایی قابل اعتبار بوجود می آورد.
وی اضافه کرد: سوال این است که آن منطقی که فلسفه وجود و چگونگی متاورس را منعکس می کند چیست. منطق متاورس در چهار عنوان «محسوس سازی جهان مجازی یا به تعبیری فیزیکی سازی جهان مجازی»، «تبدیل ذهنیت به عینیت، خیال و آرمان به حقیقت و حس به فراحس (برآوردها)»، «تأمین و تضمین دارائی های فردی، نهادی، ملی، منطقه ای و جهانی (ایجاد نظام ارزشی جدید)» و «متراکم سازی داشته های شخصی و تعلقات نهادی» تعریف می شود.
عاملی با بیان اینکه، منطق چهارم متاورس متراکم سازی داشته های شخصی و تعلقات نهادی است که تعاریف آن مشخص است، اضافه کرد: برخی به اشتباه از متاورس تعبیر به وب ۳ می کنند. در واقع وب ۳ در سطح تئوریک، تلفیقی از دو نسخه قبلی وب ۱(وب اطلاعات) وب ۲ (وب تعاملی) است و یک اکوسیستم برخط غیرمتمرکز بر پایه بلاک چین است و ما امروز وارد اینترنت ۳ خواهیم شد و عرصه این اینترنت متاورس است که یک زیست بوم با ماهیتی متفاوتی بوجود می آورد اما تحت همان حکمرانی اینترنت است که در اختیار آمریکا است.
چرا باید به مبحث متاورس توجه کرد؟
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در ادامه با طرح این سوال که چرا باید در مورد پدیده های جدید مثل متاورس سخن گفت و فکر کرد و برنامه ریزی نظام مند داشت، اظهار نمود: ما نمی توانیم بدون توجه به گذشته درحال و آینده زندگی نماییم. گاهی وقتی به پدیده های جدید توجه نمی نماییم این پدیده ها برای ما یک نظام استبداد و جبر فناوری ایجاد می کنند.
عاملی اضافه کرد: هنگامی که در جبر فناوری و زندان فناوری گیر می نماییم، نمی توانیم برون رفتی برای خود بعنوان فرهنگ ایرانی اسلامی تصور نماییم، بنابراین نزدیک دو قرن می شود که دنیا در نظام فناوری غرب زندگی می کند و ما نتوانستیم در این میدان آغازگر باشیم و معمولا تقلید و تکرار کردیم.
وی اضافه کرد: فقط تکرار کردیم و نتوانستیم فناوری را در نظام و زیست بوم جامعه و فرهنگ ایران بازسازی نماییم که این مورد خطر بزرگی است چونکه جامعه فاخری مانند ایران باسابقه هزاران ساله در تمدن باید بتواند هویت خویش را در تمدن فناوری های نوین پیدا کند.
عاملی همینطور با بیان اینکه، نزدیک به دو قرن است که در احاطه نوآوری های دیگران زندگی می نماییم و معمولا جنبه های شگفت انگیز زندگی ما را تشکیل می دهد و در سبک زندگی گرفتار «جبر فناوری های جدید» می شویم و خلاقیت فرهنگی و اجتماعی را از دست می دهیم، اضافه کرد: پیش از هر اقدامی احتیاج به رهاشدن از «قفس شوک های فناوری» هستیم و از طرفی نیازمند نوآوری ناظر بر بومی سازی و متناسب سازی پدیده های جدید با فرهنگ اسلامی-ایرانی هستیم. هنگامی که ما در قفس شوک های فناوری هستیم گرفتار خشونت نمادین می شویم.
وی توضیح داد: خشونت نمادین یعنی این که رفتارهای می نماییم که تناسبی با آن فناوری ندارد و استفاده هایی می نماییم که تناسبی با فناوری و زیست بوم زندگی ایرانی ندارد و یکی از عاملهای مهم سردرگمی، دوگانگی های فکری و گم گشتگی های فرهنگی، زندگی در «دنیای ناشناخته ها» است که منجر به «خشونت نمادین»، «هویت های سرد» و «گسترش احساس تنهایی» می شود.
عاملی ضمن اشاره به رسوخ استفاده از تلفن همراه در دنیای امروز در محیط کار و تحصیل و این که بعنوان یک عامل برای نادیده شدن زن و شوهر و فرزندان در خانه تبدیل گشته است، اضافه کرد: این مورد هم مانعی در عرصه زندگی امروزی است و ما نتوانستیم در این اکوسیستم خودمان را پیدا کنیم؛ ازاین رو باید درباره پدیده های جدید اشراف و آگاهی پیدا نماییم تا بتوانیم برون رفت هایی از این شرایط ایجادشده پیدا نماییم.
متاورس یک تغییر روند فناورانه است
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در ادامه اظهار نمود: نخستین نکته این است که متاورس از جنس «فناوری های تغییر روندی» به حساب می آید به تعبیری متاورس عرصه واقعی سازی ذهنیت ها و حسی سازی حقیقت ها را به وجود آورده است.
عاملی اضافه کرد: آنچه از ذهن می گذرد در صنعت و فناوری های نوین یک حقیقت است و آنچه ما خیال فرض می نماییم تبدیل به یک عینیت و حقیقت می شود. دلیل آن هم مشخص است، چونکه عرصه فناوری نو، عرصه ریاضی دیجیتال است و ذهن ما هم کاملاً یک ذهن ریاضی و رقومی و الگوریتمی است. ازاین رو وقتی بستر برای ذهن فراهم می شود، آنچه در ذهن می گذرد یک حقیقت است و تبدیل به یک حقیقت رقومی قدرتمند می شود.
وی اضافه کرد: مشاهده می کنید که خود فضای سایبر هم اولین بار در رمان علمی-تخیلی نیو رومانسر (۱۹۸۴)، اثر ویلیام گیبسون و ایده متاورس هم اولین بار در رمان علمی-تخیلی «سقوط برف» نوشته نیل استیونسن (۱۹۹۲) عنوان شد به خاطر این است که یک امر خیالی کاملاً حقیقت است؛ ازاین رو امروز نمی گردد تخیلات را ساده انگاری نماییم. در رمان «سقوط برف» صحبت از پروتوگونیستی که قهرمان داستان است و یک وجود دو فضایی و دوشخصیتی دارد که هر دو فضا حقیقت مجازی است.
عاملی با تکیه بر اینکه، متاورس عرصه رقابت و همسان سازی و ظهور دوقلوهای آنالوگ-دیجیتال است، اضافه کرد: تجربه ای که در وب یک تا پنج داشتیم این بود که وب پنج به سمت وب یکپارچه حرکت کرد، یعنی نمی توانستیم تشخیص دهیم که این حقیقت است یا مجازی است، در واقع در وب ۵، می خواست به این سطح برسد، حالا مفهوم جدیدی تحت عنوان متا ذکر شد و شرکتهای پرجمعیتی مانند فیسبوک که ۲ و نیم میلیارد نفر کاربر دارد به سمت آن حرکت کردند، آن هم به این خاطر که بتوانند روند جدیدی را آغاز کنند که با تنوع های جدید تجدید حیات کنند و جلوی کاهش ارزش سهام خویش را بگیرند. اساساً فناوری به دنبال نوآوری است، اصلاً انسان جویای تنوع و امر جدید است. اگر فناوری موفق می شود به این علت است که می تواند این "جدید بودن" را برای انسان تأمین کند.
وی با بیان اینکه، متاورس از دو واژه متا و یونیورس به معنای فرا یا ورای جهان تشکیل شده است، اظهار داشت: اگر جای کسانی که این فضا را نام گذاری کردند بودم نام متاپلیس (metaplace) به معنای فرامکان را بر روی این فضا می گذاشتم چون فرا جهان گرفتار یک تخیل می شود و معنای محققی ندارد، اما فرامکان واقعی تر است و سطحی را بوجود می آورد از جنس مکان، منتهی صنعتی و ساخته شده عینیت جهان فیزیکی است ولی اثار واقعی امر فیزیکی را ندارد. در متاورس عطر گل را در اختیار فرد قرار می گیرد اما نمی تواند خود گل را در اختیار او قرار دهد ازاین رو یک امر فرامکان، ساخته شده است که همه بازتاب های امر فیزیکی را ندارد.
عاملی افزود: بعضی تاکید می کنند که متاورس به لحاظ مفهومی یک پدیده جدید نیست، بلکه تلاشی است برای محقق کردن مفروضات جهان مجازی که جهانی با نظام زمانی و مکانی رهاشده از مفهوم خطی و یکجانشینی جهان فیزیکی است. منتقدان متاورس می گویند اصلاً اتفاقی رخ نداده چون همان وب و ارتباطات تعاملی است و هدست حقیقت مجازی اتفاق جدیدی نیست حقیقت این است که تلاش هایی صورت می گیرد که برای محقق کردن مفروضات جهان مجازی است. جهان مجازی جهانی رهاشده در بستر اینترنت است که امروز متاورس دنبال این است که با مفروضات نظام زمانی و مکانی رهاشده از مفهوم خطی و یکجانشینی جهان فیزیکی این فضای دوم را بازسازی و بازطراحی کند.
وی با بیان اینکه، متاورس درواقع انتقال به جهان دوم و زندگی کردن در جهان دوم به صورت واقعی با احراز مالکیت وابسته به کاربر و نه وابسته به پلت فرم است که مدار توجه آن انسان کاربر است، اضافه کرد: یعنی در اتاق پرو لباس را تن می کند و اندازه بودن لباس را متوجه می شود، ما امروز در حقیقت این کار را نمی توانیم انجام دهیم برای مثال وقتی وارد فروشگاه لباس می شویم نمی توانیم تمام لباس ها را برتن نماییم تا اندازه بودن آنرا متوجه شویم ولی دنیای متاورس این امکان برای ما فراهم می آورد.متاورس هویت و دارایی منحصر به فرد می سازد
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در ادامه تصریح کرد: متاورس هویت منحصربه فرد را می سازد و همان گونه که می دانید هویت بدن فیزیکی ما منحصربه فرد است هویت های دیجیتال هم در متاورس منحصربه فرد هستند.
عاملی اضافه کرد: درواقع در پروتکل ها، ماژول شناسایی ایجاد می شود و برنامه های تکمیلی آن هم در ادامه توسعه می یابد. بر این اساس در متاورس هویت کاربران در دست خودشان است و نوعی خودمختاری دارند، به این معنا که آنها کنترل کامل روی اطلاعات هویتی خودشان دارند و به همین دلیل، احتیاج به شخص ثالث برای تأیید هویت وجود ندارد.
بر اساس اعلام شورایعالی انقلاب فرهنگی، عاملی همینطور در این همایش ضمن قدردانی از متصدیان این همایش و توجه به امر مردم داری و برگزاری جشنواره مردم واری ضمن اشاره به جشنوراه مردم داری اظهار داشت: عنوان مردم داری دو امر را در ذهن من احیا کرد، یکی فرمایش مهم امیرالمومنین به مالک اشتر و دیگری مفهوم مردم واری در کنار مردم داری در نگاه معماری اسلامی است.
وی ضمن اشاره به سفارش امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) به مالک اشتر مبنی براینکه"دلت را از محبت مردم پر کن چون مردم یا هم دین هستند یا هم نوع تو هستند و تو بعنوان یک حاکم مسئولیت داری بامحبت با آنان رفتار کنی" اضافه کرد: ارتباط بامحبت مانند رابطه مادر و پدر با فرزند خود است والدین حتی بدی های فرزندان را در خیلی مواقع نادیده می گیرند و این که حضرت علی(ع) می فرمایند مردم یا هم دین تو هستند یا هم نوع تو؛ به این علت است که ایشان دایره مسئولیت حاکمیت نسبت به مردم را خیلی بزرگ می دانند.
عاملی با بیان اینکه، در این جشنواره یاد مرحوم پیرنیا در ذهن من تداعی شد تصریح کرد: مرحوم پیرنیا زمانی که در مورد خصیصه های معماری ایرانی صحبت می کردند مفهوم مردم واری استفاده می کردند. مرحوم پیرنیا می گفتند بنا باید مردم واری باشد بنابراین اهمیت مشاعات بنا را مهم تر از اصل بنا می دانست و عنوان می کرد بناها باید فضایی برای مردم فراهم نمایند این که بازارهای کوچک و بزرگی راه اندازی شود که تماماً مغازه باشد و فضای فراخی برای مردم فراهم نکند این بازار بنایی نیست که کارکرد مردم داری داشته باشد.
وی تصریح کرد: مردم داری در روابط عمومی باید به جای رئیس داری مورد توجه قرار گیرد و محور خدمات روابط عمومی ضمن نمایندگی کردن سازمان، توجه به مردم و ذی نفعان باشد. متأسفانه روابط عمومی ها اکثراً گرفتار تشریفات و رئیس داری شدند تا مردم داری بنابراین روابط عمومی ها باید را به ذی نفعان توجه نمایند و بر این اساس یک تغییر نظام مفهومی در روابط عمومی نیاز است. البته زمانی که ادبیات و کارکرد و عملکرد جامعه روابط عمومی را بررسی می نماییم متوجه خواهیم شد که روابط عمومی در دو دهه اخیر در ایران رشد خوبی کرده است.


منبع:

1400/12/10
15:01:02
0.0 / 5
709
این مطلب آزینیک را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط آزینیک
نظرات خوانندگان آزینیک در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
آزینیک