آرشیو مطالب : هارد

در یك برنامه پنج ساله؛

چین ۲۲۰ منطقه ملی فناوری پیشرفته تأسیس می کند

چین ۲۲۰ منطقه ملی فناوری پیشرفته تأسیس می کند

مصرف بی رویه برخی آنتی بیوتیک ها افراد را در معرض ناشنوایی قرار می دهد

مصرف بی رویه برخی آنتی بیوتیک ها افراد را در معرض ناشنوایی قرار می دهد
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

مشكلات سیستان و بلوچستان با تاكید بر ظرفیت های داخلی برطرف می شود

مشكلات سیستان و بلوچستان با تاكید بر ظرفیت های داخلی برطرف می شود
وزیر جهاد كشاورزی:

قابلیت بازطراحی از خاصیت های واكسن رازی كوو پارس است

قابلیت بازطراحی از خاصیت های واكسن رازی كوو پارس است

وقایع نجومی دهه دوم نخستین ماه زمستان ۹۹

وقایع نجومی دهه دوم نخستین ماه زمستان ۹۹

رویدادهای نجومی دهه دوم مهر ۹۹

رویدادهای نجومی دهه دوم مهر ۹۹

رویدادهای نجومی دهه دوم شهریور ۹۹

رویدادهای نجومی دهه دوم شهریور ۹۹
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی خواستار شد:

پذیرش سنوات ارفاقی 5 هزار نیروی آموزش و پرورش استثنایی

پذیرش سنوات ارفاقی 5 هزار نیروی آموزش و پرورش استثنایی
لینک دوستان آزینیك
آزینیک