آرشیو مطالب : موبایل


ماهیچه های مصنوعی نوین برای کارآمدتر کردن ربات ها

ماهیچه های مصنوعی نوین برای کارآمدتر کردن ربات ها
دستاورد تحقیقاتی دانشگاه امیركبیر؛

رونمایی از طرح ملی سنجش کیفیت کالا در روز جهانی استاندارد

رونمایی از طرح ملی سنجش کیفیت کالا در روز جهانی استاندارد

کمربندی که نارسایی قلبی را رصد می کند

کمربندی که نارسایی قلبی را رصد می کند
مدیرعامل شركت فرودگاه ها؛

چگونه از واردکننده رادار به تولیدکننده آن تبدیل شدیم؟

چگونه از واردکننده رادار به تولیدکننده آن تبدیل شدیم؟

استفاده از موبایل برای چک کردن آلاینده های آب

استفاده از موبایل برای چک کردن آلاینده های آب

انگشت شست سالانه معادل دو ماراتن مسافت رادر شبكه های اجتماعی طی می كند

انگشت شست سالانه معادل دو ماراتن مسافت رادر شبكه های اجتماعی طی می كند
به وسیله یك اپلیكیشن ؛

شهروندان ژاپنی گواهینامه دیجیتال واكسیناسیون دریافت می كنند

شهروندان ژاپنی گواهینامه دیجیتال واكسیناسیون دریافت می كنند

آثار كروناروایت به جشنواره فیلم كوتاه رسید

آثار كروناروایت به جشنواره فیلم كوتاه رسید

ساخت یك ربات ۱۸ متری در ژاپن

ساخت یك ربات ۱۸ متری در ژاپن
آزینیک