آرشیو مطالب : موبایل


استفاده از موبایل برای چک کردن آلاینده های آب

استفاده از موبایل برای چک کردن آلاینده های آب

انگشت شست سالانه معادل دو ماراتن مسافت رادر شبكه های اجتماعی طی می كند

انگشت شست سالانه معادل دو ماراتن مسافت رادر شبكه های اجتماعی طی می كند
به وسیله یك اپلیكیشن ؛

شهروندان ژاپنی گواهینامه دیجیتال واكسیناسیون دریافت می كنند

شهروندان ژاپنی گواهینامه دیجیتال واكسیناسیون دریافت می كنند

آثار كروناروایت به جشنواره فیلم كوتاه رسید

آثار كروناروایت به جشنواره فیلم كوتاه رسید

ساخت یك ربات ۱۸ متری در ژاپن

ساخت یك ربات ۱۸ متری در ژاپن
آزینیک