آرشیو مطالب : شبكه اجتماعی


پیام پرتاب موفقیت آمیز 3 ماهواره از دید سخنگوی دولت

پیام پرتاب موفقیت آمیز 3 ماهواره از دید سخنگوی دولت
با انتشار ویدئویی؛

گاف ربات انسان نمای تسلا هنگام تاکردن لباس فاش شد

گاف ربات انسان نمای تسلا هنگام تاکردن لباس فاش شد
شكست در ارسال محموله؛

ماهواره چینی به مدار زمین نرسید

ماهواره چینی به مدار زمین نرسید

اینستاگرام صفحه رسمی وزیر ارتباطات را برگرداند

اینستاگرام صفحه رسمی وزیر ارتباطات را برگرداند

تزریق بیتکوین به دی ان ای موش!

تزریق بیتکوین به دی ان ای موش!
اینستا مارکت

بازدید رایگان اینستاگرام

بازدید رایگان اینستاگرام
آزینیک