اینترنت در ایران مقرون به صرفه تر است یا کشورهای همسایه؟

اینترنت در ایران مقرون به صرفه تر است یا کشورهای همسایه؟

آزینیک: خیلی از کشورهای منطقه خاورمیانه، خدمات پهنای باند را برای هدف گسترده تر کشورسازی و گذار به اقتصاد مبتنی بر دانش شناسایی کرده اند.به گزارش آزینیک به نقل از ایسنا، توافق گسترده ای وجود دارد که خدمات پهن باند در تقویت توسعه اقتصادی پایدار و اشتغالزایی، حیاتیست و جزء کلیدی استراتژی های فقرزدایی، افزایش فرصت های شغلی و پیشبرد یکپارچگی تجاری است. در حقیقت انتظار می رود که پهنای باند تاثیری مشابه بر تحول اقتصاد و کل جامعه داشته باشد که ماشین های چاپ، موتورهای بخار یا برق در گذشته داشتند اما به جهت اینکه تاثیر کامل خودرا داشته باشد، مردم به دسترسی به آن نیاز دارند.

بررسی شرکت هلندی سرف شارک درباره ی کیفیت زندگی دیجیتال در سرتاسر جهان، نابرابری های غالب در میان کشورها از نظر مقرون به صرفه بودن اینترنت را نشان میدهد.

شاخص کیفیت زندگی دیجیتال سرف شارک نشان میدهد که مناطق جهان که مردم بطور متوسط بیشترین هزینه را برای خدمات پهنای باند تلفن همراه و ثابت می پردازند نیز با کندترین سرعت اینترنت و پایین ترین ثبات اتصال روبرو هستند. به عنوان مثال، افرادی که در آفریقا زندگی می کنند، باید تقریباً ۱۱ ساعت در ماه کار کنند تا پول حتی ارزان ترین بسته پهنای باند را پرداخت کنند و حدود ۱۲ دقیقه برای پرداخت پول یک گیگابایت اینترنت همراه کار کنند.

کشورهایی که ارزان ترین اینترنت را دارند، بطور معمول کشورهایی با کندترین سرعت اینترنت هستند. متوسط سرعت خدمات پهنای باند در آفریقا، ۴.۸۵ مگابیت بر ثانیه (میانگین سرعت جهانی ۱۵.۹۴ مگابیت در ثانیه) است، در صورتیکه اتصال تلفن همراه، ۲۰.۵۵ مگابیت در ثانیه (میانگین سرعت جهانی ۳۳.۵۳ مگابیت در ثانیه) است.

مسئله هزینه اینترنت، پرسش دیگری را برای خانوارها مطرح می کند برای اینکه برمبنای میانگین جهانی، افراد برای پرداخت حتی ارزان ترین بسته پهنای باند، باید سه ساعت و ۴۸ دقیقه در ماه کار کنند. با این وجود، این مدت زمان از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد. به عنوان نمونه، در نیجریه، تقریباً ۳۴ ساعت، در هندوراس، ۱۰ ساعت، در آمریکا ۵۲ دقیقه و در کانادا ۷ دقیقه است.

در صورتیکه کشورهای اسکاندیناوی از نظر کیفیت کلی زندگی دیجیتالی در رتبه بالایی قرار دارند، نسبت به سایر کشورهای ثروتمند از نظر اقتصادی، از قیمت پهنای باند پایین تری برخوردار می باشند. به عنوان مثال، در سوئد، یک ساعت و ۴۶ دقیقه، در دانمارک، یک ساعت و ۵۱ دقیقه و در نروژ، یک ساعت و ۵۳ دقیقه است.

تحقیقات کیفیت زندگی دیجیتال نشان داد که هیچ رابطه آشکاری بین مقرون به صرفه بودن اینترنت و سرانه تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. به عنوان مثال، ایران از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی، در رتبه پایینی قرار دارد اما بر اساس گزارش سال قبل سرف شارک، پنجمین اتصال اینترنتی مقرون به صرفه در سطح جهان را دارد. در مقایسه، دانمارک از سرانه تولید ناخالص داخلی بالایی برخوردارست و در مقرون به صرفه بودن اینترنت در رتبه بالاتر هفتم قرار دارد.

چنین یافته هایی، پتانسیل بهبود مقرون به صرفه بودن اینترنت با منابع محدود و برنامه ریزی متمرکزتر برای منطقه را نشان میدهد. تفاوت در مقرون به صرفه بودن اینترنت بین کشورها می تواند به عوامل مختلفی مانند سطوح مختلف یا عدم رقابت در بازارهای پهنای باند، درجات مختلف اتخاذ سیاست ICT، هزینه گسترش زیرساخت اینترنت، فقدان نوآوری یا حتی معایب جغرافیایی بستگی داشته باشد.

همچنین شکاف قابل توجهی بین مقرون به صرفه بودن اینترنت باند پهن و تلفن همراه وجود دارد. در سطح جهانی، اینترنت موبایل تقریباً ۲۳ برابر مقرون به صرفه تر از پهنای باند است. میانگین زمان کار برای خرید ارزانترین یک گیگابایت اینترنت موبایل، حدود ۱۰ دقیقه است.

شاخص کیفیت زندگی دیجیتالی ۲۰۲۳ که توسط شرکت سرف شارک انتشار یافته است، بررسی رفاه دیجیتالی ۱۲۱ کشور جهان است که ۹۲ درصد جمعیت جهان را می سازند. این بررسی، هر کشور را برمبنای پنج رکن موثر بر کیفیت زندگی دیجیتالی شامل مقرون به صرفه بودن اینترنت، کیفیت اینترنت، زیرساخت الکترونیکی، امنیت الکترونیکی و دولت الکترونیکی، رتبه بندی کرده است. مقایسه رتبه ایران با تعدادی از کشورهای همسایه در منطقه خاورمیانه، بر طبق این شاخص بدین سان است:

ایران

رتبه جهانی در شاخص کیفیت دیجیتالی: ۹۵ (شاخص ۰.۳۴)

رتبه مقرون به صرفه بودن اینترنت: ۶۸ (شاخص ۰.۱۴)

رتبه کیفیت اینترنت: ۱۰۴ (شاخص ۰.۲۷)

عربستان سعودی

رتبه جهانی در شاخص کیفیت دیجیتالی: ۴۵ (شاخص ۰.۵۳۶۵ )

رتبه مقرون به صرفه بودن اینترنت: ۷۴ (۰.۰۲۵ شاخص)

رتبه کیفیت اینترنت: ۵۸ ( ۰.۰۷۳۴ شاخص)

امارات عربی متحده

رتبه جهانی در شاخص کیفیت دیجیتالی: ۳۸ (شاخص ۰.۵۸۲۱)

رتبه مقرون به صرفه بودن اینترنت: ۶۳ (شاخص ۰.۲۲۸۴)

رتبه کیفیت اینترنت: اول (شاخص ۰.۱۳۹۴)

ترکیه

رتبه جهانی در شاخص کیفیت دیجیتالی: ۵۵ (شاخص ۰.۵۰۱۴ )

رتبه مقرون به صرفه بودن اینترنت: ۶۵ (شاخص ۰.۰۲۸۰)

رتبه کیفیت اینترنت: ۷۷ (شاخص ۰.۰۶۷۲)

جمهوری آذربایجان

رتبه جهانی در شاخص کیفیت دیجیتالی: ۷۴ (شاخص ۰.۴۲۴۰ )

رتبه مقرون به صرفه بودن اینترنت: ۸۷ (شاخص ۰.۰۱۹۹)

رتبه کیفیت اینترنت: ۹۳ (شاخص ۰.۰۶۱۰)

پاکستان

رتبه جهانی در شاخص کیفیت دیجیتالی: ۹۳ (شاخص ۰.۳۵۲۶ )

رتبه مقرون به صرفه بودن اینترنت: ۴۵ (شاخص ۰.۰۴۳۳)

رتبه کیفیت اینترنت: ۹۷ (شاخص ۰.۰۵۷۹)

قطر

رتبه جهانی در شاخص کیفیت دیجیتالی: ۴۸ (شاخص ۰.۵۲۷۷ )

رتبه مقرون به صرفه بودن اینترنت: ۴۶ (شاخص ۰.۰۴۲۲)

رتبه کیفیت اینترنت: ۱۹ (شاخص ۰.۰۹۸۱)

کویت

رتبه جهانی در شاخص کیفیت دیجیتالی: ۶۳ (شاخص ۰.۴۶۶۰ )

رتبه مقرون به صرفه بودن اینترنت: ۳۵ (شاخص ۰.۰۵۰۱)

رتبه کیفیت اینترنت: ۲۶ (شاخص ۰.۰۹۱۰)

عمان

رتبه جهانی در شاخص کیفیت دیجیتالی: ۶۱ (شاخص ۰.۴۸۶۷ )

رتبه مقرون به صرفه بودن اینترنت: ۴۰ (شاخص ۰.۰۴۶۱)

رتبه کیفیت اینترنت: ۷۴ (شاخص ۰.۰۶۷۸)

بحرین

رتبه جهانی در شاخص کیفیت دیجیتالی: ۵۷ (شاخص ۰.۴۹۹۱)

رتبه مقرون به صرفه بودن اینترنت: ۵۷ (شاخص ۰.۰۳۴۱)

رتبه کیفیت اینترنت: ۴۸ (شاخص ۰.۰۸۰۴)

منبع:

1402/10/10
14:10:13
0.0 / 5
229
این مطلب آزینیک را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط آزینیک
نظرات خوانندگان آزینیک در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۵
آزینیک