با امضای تفاهم نامه ای محقق می شود؛

توسعه بازار دانش بنیان ها در بورس

توسعه بازار دانش بنیان ها در بورس

آزینیک: دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور امضای تفاهم نامه ای بلندمدت میان معاونت علمی و سازمان بورس و اوراق بهادار را زمینه مناسبی برای توسعه بازار بورس دانش بنیان ها دانست.به گزارش آزینیک به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، با هدف تامین مالی دانش بنیان ها و ایجاد بازار فناوری در کشور و ورود شرکت های فعال دانش بنیان به بازار سرمایه؛ تفاهم نامه ای به امضای روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری و مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادر رسید تا توانمندی های طرفین برای تحقق اقتصاد دانش بنیان و اجرائی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان در بازار سرمایه کارآمدتر شود.
این توافق نامه؛ تحولی بزرگ در حوزه ورود دانش بنیان ها به بازار سرمایه (بورس) ایجاد خواهدنمود و شرکت های دانش بنیان در این بازار بزرگ و راهبردی به رسمیت شناخته شده و حضور خواهند یافت. در این مدل کاری، زین پس، ارزش گذاری دارایی های نامشهود بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری توسط هیاتی آشنا به مباحث دانش بنیانی با فاکتورهای اختصاصی این حوزه صورت خواهد گرفت.
تسهیل ورود دانش بنیان ها به بورس
هاشم آقازاده دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری در رابطه با این توافق نامه و اقدامات انجام شده برای پیشبرد اهداف مدنظر، اظهار داشت: این موافقت نامه خبر و اتفاق خوبی برای فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری است و ورود مجموعه های فناور به بازار بورس را تسهیل می کند. اهتمام داریم با این همکاری مشترک؛ چالش ها و موانع ورود شرکت های دانش بنیان به بازار بورس و سرمایه را رفع نماییم.
وی اضافه کرد: تا حالا شرکت های دانش بنیانی که قصد ورود به بازار بورس و سرمایه را داشتند به سبب وجود دیدگاه ها و سازوکارهای متعارف و سنتی حس غریبی داشتند و به صورتی توسط دست اندرکاران این بازار به درستی درک نمی شدند. دلیل عمده و اصلی آن هم این بود که اصل دارایی شرکت های دانش بنیان؛ دارایی های نامشهودی است که ارزیابی و ارزش گذاری آنها برای بازیگران سنتی این بازار سخت و نامتعارف بود. در حقیقت می توان اینطور اظهار داشت که بازار سرمایه چندان با این دارایی های نامشهود عجین نبوده است.
به رسمیت شناخته شدن دانش بنیان ها در بازار بورس
آقازاده با اشاره به توافق نامه منعقد شده و تفاهمات صورت گرفته، بیان کرد: هدف اصلی این توافق نامه ایجاد یک بازار تخصصی برای دانش بنیان ها در بازار سرمایه ( بورس) با محوریت فرابورس است. به صورتی این کار یعنی ایجاد و تعریف خط ویژه و اختصاصی برای شرکت های دانش بنیان تا به کمک آن بتوانند به بازار سرمایه ورود کنند.
وی، وجود نگاه ویژه به دارایی های نامشهود شرکت های دانش بنیان شامل فناوری، نوآوری و خاصیت های خاص این بنگاه های اقتصادی جدید را یکی از مزایای این خط ویژه دانش بنیان ها دانست و افزود: با این کار دارایی های نامشهود مجموعه های فناور که تا حالا دیده نمی شد و قابل عرضه نبود به رسمیت شناخته خواهد شد.
دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری افزود: البته ممکنست شرکتی دانش بنیان نخواهد از این مسیر ویژه برای ورود به بازار بورس استفاده نماید که در این صورت می تواند از همان مسیر معمول و سنتی عبور کند اما از مزایا و تسهیلات این طرح ویژه برخوردار نخواهد شد. در حقیقت این خط اختصاصی دانش بنیان ها هم راستا و موازی با مسیر سنتی و متعارف موجود تعریف و تدوین شده است.
به گفته آقازاده، تنها تفاوت آن در تعریف فاکتورهای دانش بنیانی است که اختصاصا برای مجموعه های فناور کاربردی است و به تقویت اقدامات تسریع و تسهیل کننده ورود شرکت های دانش بنیان به بازار بورس کمک می نماید. با این کار فاکتورهای دانش بنیانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به این مجموعه ها برای فعالیت در بازار سرمایه امید بیشتری می دهد.
وی ارتقای جایگاه شرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه را یکی از دستاوردهای این همکاری مشترک عنوان نمود و اظهار داشت: با اجرائی شدن این توافق نامه؛ بازیگران بازار سرمایه شامل ارکان های فعال و سرمایه گذاران به شرکت های دانش بنیان به شکل ویژه تری نگاه می کنند و فاکتورهای دانش بنیانی در این بازار اثرگذارتر خواهد شد.
هیات ویژه پذیرش دانش بنیان ها در بورس
دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری تشکیل هیات پذیرش اختصاصی برای شرکت های دانش بنیان را یکی دیگر از نتایج این هم افزایی دانست و اضافه کرد: در بازار سرمایه یک هیات پذیرش سنتی و متعارف حضور دارند که مجموعه های متقاضی ورود به بازار با فاکتورهای متعارف، پذیرفته و سنجیده می شوند؛ عموما این شاخص ها چندان با خاصیت ها و دارایی های نامشهود شرکت های دانش بنیان تناسب ندارند. بنا بر این توافق کردیم تا هیات پذیرش شرکت های دانش بنیان در بازار بورس هم کاملا مبتنی بر فاکتورهای دانش بنیانی و آشنا به جنس دارایی های این مجموعه ها تعیین شوند.
آقازاده افزود: طبق این توافق قرار شده است در هیات پذیرش اختصاصی دانش بنیان ها حتما نماینده و یک عضو از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و یک متخصص امور دانش بنیانی حضور داشته باشد و با اظهار نظر آنها اقدامات تعریف شود.
وی با اشاره به این که معاونت علمی برای ارزشگذاری دارایی های نامشهود شرکت های دانش بنیان به موسسات متقاضی طبق قانون مجوز می دهد و تا حالا ۱۶ موسسه چنین مجوزی دریافت کرده اند تا بتوانند دارایی های این مجموعه ها را ارزش یابی کنند، بیان کرد: این موسسات هم طبق این توافق نامه در راه ورود شرکت های دانش بنیان به بازار سرمایه کمک کننده خواهند بود تا ارزش گذاری شرکت های دانش بنیان را به شکل ویژه ای در این بازار انجام دهند.
دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری اضافه کرد: در بازار سرمایه به شکل معمول، ارکان بازار سرمایه مثل شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه که از خود سازمان بورس مجوز دارند به ارزش گذاری مجموعه های متقاضی ورود به این بازار اقدام می کنند؛ اما در بازار سرمایه اختصاصی دانش بنیان ها؛ موسسات دارای مجوزی که از معاونت علمی تایید دارند و صلاحیت آنها برای ارزش گذاری دارایی های نامشهود شرکت های دانش بنیان تایید شده است؛ این کار را بر عهده می گیرند.
وی ورود ارکان و نهادهای مورد تایید بازار سرمایه به ارزش گذاری دارایی های نامشهود دانش بنیان ها را نیز بلامانع دانست و اظهار داشت: این مجموعه ها نیز در صورت تمایل می توانند دراین زمینه ورود کنند و بعد از دریافت مجوزهای معاونت علمی، جنس ارزیابی های خودرا به فاکتورهای ارزشگذاری دارایی های نامشهود نزدیک تر کنند.
تبادل اطلاعات مالی و فنی دانش بنیان ها
آقازاده درباب توافق دیگری که در این همکاری مشترک مورد تاکید قرار گرفته است، بیان کرد: بناست معاونت علمی اطلاعات مالی و فنی قابل مبادله شرکت های دانش بنیان را با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی آنها در اختیار بازار سرمایه (سازمان بورس) قرار دهد. این کار در ارزیابی و ارزش گذاری شرکتها در بازار سرمایه و تعریف شاخص دانش بنیانی این بازار کمک کننده است و اقدامات را تسریع می کند.
دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری توسعه نهادهای بازار سرمایه به نفع شرکت های دانش بنیان را دیگر دستاورد این همکاری عنوان نمود و تصریح کرد: با سازمان بورس توافق کرده ایم تا نهادهای بازار سرمایه با برچسب های دانش بنیانی همچون صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، صندوق های مدیریت دارایی های اختصاصی، صندوق های پروژه، مکانیزم تامین مالی جمعی، استفاده از ظرفیت اوراق بدهی قابل انتشار در بازار سرمایه بصورت عام و خاص، شرکت های مشاوره اختصاصی دانش بنیان ها در بازار سرمایه، شرکت های تامین سرمایه، صندوق های تامین مالی، صندوق های ضمانت و غیره را به عنوان ابزاری برای تامین مالی شرکت های دانش بنیان توسعه دهیم.
وی استفاده از تکنولوژی های جدید مالی را اقدام بعدی عنوان نمود و اظهار داشت: در این همکاری مشترک می خواهیم تکنولوژی های جدید مالی در بازارهای مالی شامل بانک، بورس و بیمه مانند فین تک ها، ابزار تامین مالی جمعی، تامین مالی استقراضی و دیگر مدلها را که به تامین مالی شرکت های دانش بنیان کمک می نماید را به کار بگیریم.
به گفته آقازاده، در قانون مترقی جهش تولید دانش بنیان؛ توجه ویژه ای به مباحث در رابطه با زیست بوم دانش بنیانی خصوصاً بحث های اقتصادی، مالی، تامین مالی و سرمایه گذاری مربوط به این زیست بوم شده است.
آقازاده با اعلان اینکه مقام معظم رهبری بارها بر مردمی سازی اقتصاد تاکید داشتند و معاونت علمی هم به این حوزه بصورت جدی و گسترده ورود کرده است، اظهار داشت: در تلاش هستیم تا سرمایه های خرد و کلان مردم را به سمت زیست بوم فناوری و نوآوری سوق و مشارکت های مردمی در اقتصاد دانش بنیان را ارتقا دهیم.

1402/01/12
18:34:19
0.0 / 5
403
این مطلب آزینیک را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط آزینیک
نظرات خوانندگان آزینیک در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
آزینیک