همزمان با هفته وحدت؛

چهارمین دوره جایزه مصطفی (ص) امروز

چهارمین دوره جایزه مصطفی (ص) امروز

به گزارش آزینیک تابحال ۹ دانشمند مسلمان، جایزه مصطفی(ص) را طی ۳ دوره دریافت کرده اند و امروز ۵ برگزیده دیگر معرفی و تقدیر می شوند.به گزارش آزینیک به نقل از مهر، جایزه مصطفی (ص) یک جایزه علم و فناوری ایرانی است که در جهت تجلیل از دانشمندان برجسته در سال ۱۳۹۱ به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید. این جایزه، با هدف توسعه علم و فناوری در جهان اسلام، شناسایی و تجلیل از دانشمندان برجسته، زمینه سازی برای توسعه تعاملات پژوهشگران و افزایش همکاری و هم افزایی کشورهای اسلامی در حوزه های علم و فناوری به وجود آمد. این جایزه که از آن بعنوان نوبل اسلامی یاد می کنند به اثری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق می گیرد که توسط افرادی شاخص در حوزه های علم و فناوری عرضه می شود. حوزه های اعطای جایزه مصطفی (ص) در ۴ بخش «علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «علم و فناوری زیستی و پزشکی»، «علم و فناوری نانو» و «کلیه زمینه های علم و فناوری» مشخص شد و برگزیدگان در این عرصه ها انتخاب می شوند. برگزیدگان هر یک از دوره های جایزه مصطفی (ص)، علاوه بر لوح و مدال جهانی مصطفی، مبلغ ۵۰۰ هزار دلار که از محل خیرین و موقوفات علم و فناوری دریافت می کنند. همینطور ۲۰ درصد از مبلغ جایزه مصطفی در ازای فعالیت برگزیدگان در چارچوب «گرنت پژوهشی برای عرضه به پژوهشگران کشورهای اسلامی»، «کمک هزینه فرصت مطالعاتی برای عرضه به پژوهشگران کشورهای اسلامی»، «کمک هزینه سفر برای حضور در رویدادهای بنیاد یا رویدادهای کشورهای اسلامی»، «گرنت برای انتشار مقالات مشترک با پژوهشگران کشورهای اسلامی»، «کمک هزینه برای انجام پروژه های مشترک در کشورهای اسلامی»، «کمک هزینه جهت راه اندازی مراکز مشترک علمی در کشورهای اسلامی»، «کمک هزینه برای پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی از کشورهای اسلامی»، «کمک هزینه برای عضویت و فعالیت در مجامع علمی کشورهای اسلامی» اختصاص می یابد. هزینه اهدای جایزه، از راه وقف دارایی های مؤسسات بزرگ اقتصادی و دانش بنیان، صاحبان سرمایه، یا عموم علاقه مندان به رشد علمی جوامع اسلامی تأمین می شود. طرح های ارسالی به دبیرخانه جایزه مصطفی (ص) بر مبنای نوآوری در روش علمی، پیشرو بودن و هم ماندگاری داوری می شوند. همینطور اثر باید کاربردهای مشخصی داشته یا نتایج حاصل از آن به صورت محسوس در جهان علم تاثیر گذاشته باشد. این جایزه به صورت دو سالانه همزمان با آغاز هفته وحدت به برگزیدگان اعطا می شود. تابحال ۳ دوره از این جایزه در سال های ۲۰۱۵، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ به برگزیدگان مسلمان مقیم و غیر مقیم کشورهای اسلامی اعطا شده است.
برگزیدگان جایزه مصطفی (ص) در ۴ دورهردیفسال برگزارینام برگزیدهمقیم یا غیر مقیم کشورهای اسلامیحوزهطرح۱۲۰۱۵عمر یاغیمقیمعلم و فناوری نانوطراحی و تولید طبقاتی از ترکیبات با عنوان چارچوب های فلزآلی (MOFs)، چارچوب های زئولیت ایمیدزولات (ZIF/ Zeolite Imidazolate Frameworks) و چارچوب های کوالانسی آلی (COFs/ Covalent Organic Frameworks)۲۲۰۱۵جکی ای-رو یینگمقیمعلم و فناوری نانوزیستیساخت مواد وسیستم های پیشرفته‌ی زیستی با ساختار نانویی، انواع کاربردهای جالب، ازجمله ساخت نانوذرات پلیمری در سیستم های پاسخ محرک به منظور دارو رسانی هوشمند در بدن (stimuli-responsive polymeric nanoparticles)۳۲۰۱۷سامی ارول گلنبهغیرمقیم / ترکیهعلم و فناوری اطلاعات و ارتباطاتشبکه G۴۲۰۱۷محمد امین شکراللهیغیرمقیم آلمانفناوری اطلاعاتنظریه اطلاعات۵۲۰۱۹اوگور شاهینغیر مقیم ترکیهعلم و فناوری زیستی و پزشکی
توسعه و آزمایش بالینی واکسن های درمان سرطان بر مبنای mRNA برای هر بیمار به صورت فردی با عنایت به جهششان۶۲۰۱۹علی خادم حسینیغیرمقیم ایرانهیدروژل های نانو و بایو ساختار برای کاربردهای زیست-پزشکی۷۲۰۱۹عمران اینانغیرمقیم ترکیهفیزیک یونسفری و جویدرک اثر متقابل موج و ذره حالت whistler در فضای نزدیک زمین و اتصال الکتروشیمیایی بین تخلیه رعد و برق و اتمسفر بالا۸۲۰۱۹حسین بهاروندمقیم ایرانزیست شناسی سلول های بنیادیدرمان پارکینسون و AMD چشم با سلول درمانی۹۲۰۱۹محمد عبدالاحدمقیم ایرانعلم و فناوری نانو الکترونیکترجمه رفتار سلول های سالم و سرطانی در حوزه الکترونیک (شیوه های نوین تشخیص و درمان سرطان)۱۰۲۰۲۱کامران وفاغیرمقیم /فیزیک نظرینظریه F۱۱۲۰۲۱زاهد حسنغیرمقیم / بنگلادشفیزیک کوانتومنیمه فلزهای فرمیون ویل۱۲۲۰۲۱محمد صائغمقیم لبنانپزشکیدرمان های نوین برای بهبود نتایج آلوگرافت کلیه و قلب۱۳۲۰۲۱یحیی تیعلاتیمقیم مراکشفیزیک نظری و ذراتمشاهده پراکندگی نور با نور و جستجوی تک قطبی های مغناطیسی۱۴۲۰۲۱محمد اقبال چودریمقیم پاکستانشیمی آلی زیستیکشف مولکول های جذاب با کاربردهای درمانی
چهارمین دوره برگزاری و آشنایی با برگزیدگان
سه دوره از برگزاری جایزه مصطفی (ص) در ایران و با حضور دانشمندان مسلمان مقیم و غیر مقیم کشورهای اسلامی برگزار شد و قرار بود که کشور مسلمان دیگری میزبان چهارمین دوره از برگزاری جایزه مصطفی باشد و برای تحقق این مورد پنج کشور متقاضی برگزاری جایزه مصطفی (ص) بودند. اما به علت شرایط کرونا، کشورها تمایل به برگزاری چنین برنامه ای حتی به صورت محدود نداشتند ازاین رو دبیرخانه جایزه تصمیم به برگزاری چهارمین دوره در کشور ایران گرفت. چهارمین دوره از برگزاری جایزه مصطفی (ص )۲۰۲۱، امروز پنجشنبه ۲۹ مهرماه همزمان با آغاز هفته وحدت اسلامی برگزار می گردد. تفاوت اعطای جایزه سال جاری با سالهای گذشته در این است که در سه حوزه نانو، زیست فناوری و علوم پایه برگزیده نداشته و در بخش جدیدی از پزشکی و شیمی آلی مبادرت به انتخاب ۳ دانشمند مسلمان غیر مقیم شده است. همینطور در بخش عمومی، جایزه به صورت مشترک اعطا می شود. پروفسور کامران وفا مسلمان ایرانی و پروفسور زاهد حسن، دانشمند بنگلادشی از برگزیدگان مشترک بخش عمومی جایزه مصطفی (ص) هستند. این دو دانشمند جزو برگزیدگان مسلمان غیر مقیم در کشورهای اسلامی به شمار می آیند. همینطور پروفسور محمد صائغ، پروفسور یحیی تیعلاتی، پروفسور اقبال چودری از برگزیدگان بخش مقیم کشورهای اسلامی جایزه مصطفی را به صورت مشترک در بخش جدید جایزه، دریافت می کنند. پروفسور محمد صائغ بعنوان برگزیده مقیم کشورهای اسلامی در بخش بیوتکنولوژی پزشکی جایزه مصطفی است. پروفسور اقبال چودری در بخش عمومی و حوزه شیمی آلی زیستی موفق به دریافت جایزه مصطفی در دوره چهارم شده است. همینطور یحیی تیعلاتی اهل مراکش در بخش گروه عمومی و حوزه فیزیک نظری و ذرات موفق به دریافت جایزه مصطفی شده است. همینطور سال جاری دو جایزه پانصد هزار دلاری به دو گروه بخش عمومی (به صورت مشترک به ۲ دانشمند) و بخش پزشکی-شیمی آلی (به صورت مشترک به ۳ دانشمند) اعطا می شود.

1400/07/30
23:29:08
0.0 / 5
639
این مطلب آزینیک را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط آزینیک
نظرات خوانندگان آزینیک در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱
آزینیک