آرشیو مطالب : الكترونیك

زیست سنسورهای كاربردی برای تشخیص دیابت ساخته شد

زیست سنسورهای كاربردی برای تشخیص دیابت ساخته شد
در دانشگاه صنعتی امیركبیر؛

زیست سنسورهای پوشیدنی برای مقابله با دیابت ساخته شد

زیست سنسورهای پوشیدنی برای مقابله با دیابت ساخته شد
رییس پارك علم و فناوری دانشگاه تهران:

مركز نوآوری تحول دیجیتال در فولاد نماد همكاری دولت، صنعت و دانشگاه است

مركز نوآوری تحول دیجیتال در فولاد نماد همكاری دولت، صنعت و دانشگاه است

نانوپوششی با خواص ضدویروس تولید شد

نانوپوششی با خواص ضدویروس تولید شد

صدای باكیفیت تر هدفون با فناوری نانو

صدای باكیفیت تر هدفون با فناوری نانو
لینک دوستان آزینیك
آزینیک