مطالب آزینیك

رئیس كارگروه جایزه مصطفی:

آخرین وضعیت واكسن كرونای برنده جایزه مصطفی

آخرین وضعیت واكسن كرونای برنده جایزه مصطفی
رئیس انستیتو پاستور ایران:

كوشش برای تولید واكسن كرونای تأثیرگذار روی همه گروههای سنی

كوشش برای تولید واكسن كرونای تأثیرگذار روی همه گروههای سنی
رییس جهاددانشگاهی مطرح كرد:

بهره برداری از فاز دوم مجتمع نوآوری كرمانشاه در صورت تأمین اعتبار

بهره برداری از فاز دوم مجتمع نوآوری كرمانشاه در صورت تأمین اعتبار

چرخش سیارات الماسی در كیهان

چرخش سیارات الماسی در كیهان

تولید سریع و ارزان فیبر نوری

تولید سریع و ارزان فیبر نوری

بررسی كیفیت هوا از راه برگ درختان

بررسی كیفیت هوا از راه برگ درختان
گزارش آزینیك؛

تولید ۳۰۰ محصول تحریمی توسط دانش بنیان ها

تولید ۳۰۰ محصول تحریمی توسط دانش بنیان ها
در آذرماه؛

۲۰ دانش بنیان ایرانی به نمایشگاه جیتكس می روند

۲۰ دانش بنیان ایرانی به نمایشگاه جیتكس می روند

ریزدستگاهی كه از میكروب های داخل روده نمونه برداری می كند

ریزدستگاهی كه از میكروب های داخل روده نمونه برداری می كند

مولكول های مصنوعی مغز موش را ترمیم كردند

مولكول های مصنوعی مغز موش را ترمیم كردند
لینک دوستان آزینیك
آزینیک