مطالب آزینیك


زمین لرزه ای به بزرگای ۴ و سه دهم استان بوشهر را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگای ۴ و سه دهم استان بوشهر را لرزاند

اسپیس ایکس 105 ماهواره به مدار زمین برد

اسپیس ایکس 105 ماهواره به مدار زمین برد

منسوج ایرانی ضدویروس نامزد جایزه بهترین محصول موسسه فیلتراسیون کانادا شد

منسوج ایرانی ضدویروس نامزد جایزه بهترین محصول موسسه فیلتراسیون کانادا شد
برای اولین بار در كشور؛

پایش شبکه سراسری برق با محصول ایرانی امکان پذیر شد

پایش شبکه سراسری برق با محصول ایرانی امکان پذیر شد

نصب و تعویض درب ضد سرقت

نصب و تعویض درب ضد سرقت
معاون صندوق نوآوری:

بیشتر از ۲هزار نیاز فناورانه صنایع مختلف کشور به دانش بنیان ها ارائه شد

بیشتر از ۲هزار نیاز فناورانه صنایع مختلف کشور به دانش بنیان ها ارائه شد
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی مشهد خبر داد

بستری ۳۵۰ مبتلا به کرونا در خراسان رضوی

بستری ۳۵۰ مبتلا به کرونا در خراسان رضوی

آتشبار صفر و یک در جهان ۲۰۲۱

آتشبار صفر و یک در جهان ۲۰۲۱
همزمان با افتتاح خانه نوآوری تركیه؛

دومین نشست تجاری و فناوری ایران در ترکیه

دومین نشست تجاری و فناوری ایران در ترکیه
در یك شركت دانش بنیان محقق شد؛

تولید نسل سوم مکمل های معدنی دام و طیور

تولید نسل سوم مکمل های معدنی دام و طیور
آزینیک